Revista Meridiane Forestiere nr. 6 / 2016 (Decembrie)

0
13

SUMAR

Tăieri ilegale, controale, sancţiuni / erori şi abuzuri * Illegal tree felling, controls, sanctions / errors, abuses * Reuniunea Consiliului de Mediu și prima reuniune UE Parteneriatul Estic al miniștrilor mediului * The Environment Council reunion and the first EU reunion Ministers for Environment of the Eastern Partnership countries (EaP) * Accesibilitate / inaccesibilitate / greu accesibil în fondul naţional forestier * Accessibility / inaccessibility / not easily accessible, terms regarding the national forest fund * Ordinul 837/2014, observaţii critice * Law no. 837/2014, critical observations * Noi politici în problematica reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră * New policies to reduce greenhouse gas emissions * Industria Forestieră din British Columbia * Forest Industry in British Columbia * Strategiile forestiere europene * European Forest Strategies * Business Focus Vascony * Lemnul de calitate superioară, în vizorul european * High quality timber, under the European spotlight * Comertul cu produse lemnoase pe 7 luni în 2016 * Wood products marketing over 7 months in 2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here