Revista Meridiane Forestiere nr. 6 / 2014 (Decembrie)

0
6

SUMAR

Editorial * Este preţul corect? * Licitaţia principală de masă lemnoasă pe picior şi rezultatele sale * Actualitate / News * Aplicarea Regulamentului UE nr. 995/2010 în România * Laudatio * Actualităţi în domeniul energetic * Energy sector in the news * Din nou despre provenienţa şi originea lemnului * Wood, provenance and origin * Europa 2020 – ţinte în mişcare pentru România * Europe 2020 – Targets on the move for Romania * Colectarea lemnului. Rezistenţa lemnului la mişcarea pe sol * Collecting Wood. Resistance capacity related to wood movement on forest soil * Sectorul forestier şi reforma funciară * Forestry sector and land reform * Sunetul lemnului * The sound of wood * Importanţa conservării lemnului mort în pădure * The importance of dead wood conservation in forests * Promoţia 1977 de ingineri silvici * Promotion of 1977 of forestry engineers * Proiecte din fonduri europene * European funding projects * Specificaţie tehnică privind protecţia lemnului * Technical specification regarding wood protection * Priorităţi româneşti în Uniunea Europeană * Romanian priorities inside European Union * Parcul natural Apuseni în administraţia Romsilva * Apuseni natural park – national forest administration Romsilva * Exportul de produse din lemn în primul semestrul din 2014 * Wood products exports for the first semester of 2014 * Buletin informativ / Info bulletin * Legislaţie / Legislation * Ordin nr. 856/14.10.2014 (referitor la transportul materialului lemnos) * Bill no. 856/14.10.2014 (wood materials transportation) * Ordin nr. 837/8.10.2014 (privind organizarea şi funcţionarea SUMAL) * Bill no. 837/08.10.2014 (SUMAL – organisation and functioning) * Standardizare / Standardization * SR EN 336/2014 – Lemn pentru construcţii. Dimensiuni, abateri admisibile * SR EN 336/2014 – Wood in construction. Dimensions, tolerable deviations * Sistemul de calitate a managementului ISO 9001 * ISO 9001- Management systems of quality * Publicaţii şi evenimente ştiinţifice de specialitate * Scientifical Events and Forestry Publications * Situaţia economiei naţionale pe trei trimestre * The status of the national economy on three semesters * Din activitatea sindicală / Syndicate Activity * Legea 62/2011 – pericol pentru parteneriatul sindicat-patronate * Law No. 62/2011 – a danger for the partnership between syndicate and patron * Limitarea exportului de buşteni către Asia * Limitations on log exports towards Asia * Târguri şi expoziţii / Fairs and exhibitions

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here