Revista Meridiane Forestiere nr. 6 / 2013 (Decembrie)

0
8

SUMAR

Editorial * 2013, an de criză pentru forestieri, cu împliniri şi aşteptări amânate * 2013, A Year of Crisis, with Delayed Achievements and Expectations * Actualitate / News * Top 100 CAEN 0220 * Top 100 CAEN 1610 * Evoluţia preţurilor pe piaţa europeană a lemnului * Timber Price Trends of the European Market * Lemnul energetic, în Europa, în criză * Wood Energy – Europe In Crisis * Foioasele, din nou în prim-plan * Hardwoods, a New Close-up * Silvicultura şi Industria Forestieră din Canada * Forestry and Forest Industries in Canada * Pădurea şi rolul ei în schimbările climatice * The Roles of Forests in Climate Changes * Protecţia elementelor de construcţii din lemn * Protecting the Wood Structural Elements Used In Construction * Comerţul mondial cu lemn rotund * Global Roundwood Commerce * Lemnul în dezvoltarea şi arhitectura locuinţelor * Wood – Its Contribution to the Development and Architecture of Buildings * Opinii şi iniţiative / Opinions and Initiatives * Clusterul din nou în actualitate? * Concept of Cluster Re-emerging? * Marcarea cioatelor * Tree Stumps Marking * Buletin informativ / Info Bulletin * Legislaţie / Legislation * Fişier legislativ * Legal Information Catalogue * Ajutorul de minimis * About “De Minimis” Regulation * Standardizare / Standardization * Plăci pe bază de lemn destinate construcţiilor * Wood Panels for Construction Application * Lemn pentru plăci din aşchii de lemn şi fibre de lemn * Panels Consisting of Wood Chips and Wood Fibers * Agenda sindicală / Syndicate Agenda * Continuă criza economică şi în 2014? * Might the Economic Crisis Continue in 2014? * Simpozioane tematice / Thematic Symposia * Valorificarea eficientă a lemnului- ASAS * A More Efficient Process of Wood Exploitation –ASAS * Energii regenerabile – târg şi conferinţe * Bioenergy – Conferences and Fairs * Prof. Rostislav Bereziuc, la împlinirea vârstei de 90 de ani * Prof. Rostislav Bereziuc Celebrating His 90th Birthday * Târguri şi expoziţii forestiere internaţionale în 2014 / International Forest Fairs and Exhibitions in 2014 * Oferte de produse şi servicii / Products and Services Offering

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here