Revista Meridiane Forestiere nr. 5 / 2017 (Octombrie)

0
26

SUMAR

Bioenergia şi industria forestieră / Bioenergy and forest industry * Valoare adăugată prin ameliorarea lemnului / Improving the quality of value-added wood products * Tehnologiile noi şi pădurea / New technologies and forests * Ziua Forestierului 2017 / Forester’s Day 2017 * Evoluţia proprietăţii forestiere în Franţa şi în Europa / The evolution of forest ownership in France and in Europe * Bune practici în privinţa lemnului destinat arderii / Good practices related to firewood * Instrumente de promovare a reîmpăduririlor / Instruments for promoting reforestation * Prejudicii silvice. Calculul despăgubirilor. Neincluderea TVA / Forest damages. Compensation law. VAT not to be included * Comerţul cu produse lemnoase în primele cinci luni ale anului 2017 / Wood products trade during the first five months of 2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here