Revista Meridiane Forestiere nr. 5 / 2016 (Octombrie)

0
13

SUMAR

O mare reuşită – Ziua Forestierului, Reghin 2016 * A Huge Success – The Forester’s Day, Reghin 2016 * Mesajul ministrului mediului cu prilejul Zilei Forestierului * The message of the ministry of environment on the occasion of the Forester’s Day * Aprecieri critice în aplicarea Ordinului 1540/2011 * Critical views regarding G.O. (Rt) 1540/2011 * Accesul la resursele forestiere din zonele umede şi impactul asupra mediului * Assessing the access to forestry resources in wet zones and their impact on the environment * Preţul lemnului de răşinoase pe piaţa europeană * Softwood price on the european market * De ce vorbim atât de puţin despre resursa privată de lemn? * Why do people overlook the private resource of wood? * Bourne Lane – Mai aproape de natură * Bourne Lane – Closer to nature * Finisare şi protejare japoneză a lemnului * Wood Finishes and Protection in Japan * Business Focus – IRUM Reghin * Lemnul de foioase în Franţa * Hardwood in France * Comerţul cu produse lemnoase pe 5 luni în 2016 * Commerce with wood products over 5 months in 2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here