Revista Meridiane Forestiere nr. 5 / 2014 (Octombrie)

0
8

SUMAR

Editorial * Radarul Pădurilor – HG 470/2014 actualizată cu HG 787/2014 – Ce se mai poate îmbunătăţi în aplicarea acesteia? * Top 150 – Topul societăţilor comerciale din grupele 210-220 / 16 / 31 CAEN, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2013 * Actualitate / In the news * Reflecţii despre licitaţia masei lemnoase pentru 2015 * Reflections on wood mass auction for 2015 * Zilele Forestierului, ediţia 2014 * The Foresters’ Days, 2014 edition * Contracararea incendiilor forestiere în Republica Moldova * Counteracting forest fires in the Republic of Moldova * Ecuaţia aprovizionării cu buşteni * Timber supply equation * Utilizarea insecticidelor pentru tratarea lemnului * Insecticides used in wood treatment * Annals of Forest Research, prima revistă internațională de silvicultură publicată în România * Annals of Forest Research, the first international forestry magazine published in Romania * Fondurile europene, important instrument de finanţare * European funding programmes, an important financial instrument * Restaurarea biodiversităţii în fondul forestier din Japonia * The forest fund restoration in Japan * S-a stabilizat prețul lemnului? * Wood prices on a freezing line? * Puncte de vedere / Points of view * Tăbliţă de cubaj pentru lemn rotund fără coajă * Log rule for bark-free roundwood * Dependenţa strategică între dezvoltarea tehnologică şi resursa de lemn * Strategic dependency between technological development and natural wood resources * Pledoarie pentru pădurile comunale * A plea in favour of communal forests * Buletin informativ / Info bulletin * Legislaţie / Legislation * Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 * The Government Decision no. 470/2014, modification and amendment * Drumul noului Cod Silvic * The road to the New Forest Code * Standardizare / Standardization * Examinări şi vot * Examinations and Voting * Informare * Public report * Consultări ale comitetelor europene de standardizare * Consultations between european standardiztion committees * Din activitatea sindicală / Syndicate activity * Dialogul şi acordul social în actualitate * Dialogue and Social Contract in the pipeline * Situaţia economiei naţionale în semestrul I 2014 * The National Economy Status for the First Semester of 2014 * Cărţi şi publicaţii noi de specialitate * New forestry books and publications * In memoriam * Prof. univ. dr. ing. Ghiorghiţă Ionaşcu * Târguri şi expoziţii / Fairs and Exhibitions * Renexpo Solar * BIFE SIM 2014 * Oferte de produse şi servicii / Product and service offerings

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here