Revista Meridiane Forestiere nr. 5 / 2013 (Octombrie)

0
8

SUMAR

Editorial * ASFOR solicită ca modificarea Legii nr. 46/2008, Codul Silvic, să se facă prin dezbatere parlamentară * The Association of Romanian Foresters ASFOR asks for a parliamentary debate in order to modify the Forest Code Law 48/2008 * Actualitate / News * Bruxelles, 17-18 septembrie 2013, A V-a Conferinţă de Foioase a EOS * The Fifth Edition of the International Hardwood Conference, Brussels, 17-18 September 2013 * Transport forestier, limite şi reguli în Europa * Wood Transportation, limits and regulations in Europe * Creşterea absorbţiei fondurilor europene * Increasing the absorption of european funds * Se apropie marea licitaţie pentru masă lemnoasă din 2014 * Wood Mass for 2014 Goes up for the Main Auction – Start Date Approaching * A doua ediţie a Zilei Forestierului * The Second Edition of The Foresters’ Day * Aşteptări şi speranţe ale târgului BIFE – SIM 2013 * Market Expectations and Outlooks for the International Trade Fair for Furniture, Equipment and Accessories BIFE-SIM 2013 * Despre silvicultură şi industria forestieră din Rusia * Forestry and Forest Industry in Russia * Mica pădure privată – preocupare comunală * Small Private Forest – A Public Concern * Incendii de pădure la nivelul judeţului Braşov * Forest Fires in Braşov County * Târguri şi expoziţii forestiere internaţionale în 2014 * International Fairs and Forestry Exhibitions in 2014 * Regulamentul UE privind exploatarea forestieră – obligaţii şi responsabilităţi naţionale * The EU Timber Regulation EUTR – National Obligations and Responsibilities * Agenda forestieră europeană / European Forestry Agenda * Biomasa Forestieră – cheia atingerii nivelurilor scontate pentru Energia Regenerabilă * Forest Biomass – The Main Key to Achieve the Estimated Levels for Bioenergy * Studiu – prognoză asupra Sectorului Forestier şi a factorilor săi de influenţă * The European Forestry Sector Outlook Study and Its Influential Factors * Buletin informativ / Info Bulletin * Legislaţie / Legislation * Selecţie de documente noi * A Selection of New Documents * Calificările profesionale * Professional Qualifications * Standardizare / Standardization * Standarde noi şi revizuiri de standarde * New and Revised Standards * Din activitatea sindicală / Inside the Syndicate Activity * Concepte şi abordări noi legate de forţa de muncă – factor strategic esențial * New Concepts and Approaches Related to Workforce Development – Essential Component and Important Strategic Factor * Săptămâna Europeană a Pădurii * The European Forest Week * Noua strategie forestieră europeană / New Europen Forestry Strategy * In memoriam / Obituary * Recenzie de carte / Book Review * Oferte de produse şi servicii / Products and Services Offerings

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here