Revista Meridiane Forestiere nr. 4 / 2014 (August)

0
12

SUMAR

Editorial * ASFOR – 20 de ani – Aniversare şi preocupări * ASFOR – 20 years – Celebration and concerns * ASFOR la 20 de ani / 20 years of ASFOR * Scurt istoric * A brief history * Moment de bilanţ la cei 20 de ani de existenţă * A summary moment of a 20 years existence * Context actual / The Present Days * Ediţia 2014 a Zilei Forestierului * The 2014 edition of the Foresters’ Day * Pădurile, sectorul forestier și mediul în secolul 21 * Forests, wood sector and the environment in the 21th century * Mocăniţa, în registrul valorilor forestiere naționale * Mocanitza, a traditional element inside the national forest values * Politica forestieră europeană – paradoxul (dez)integrării * The european forest strategy – The paradox of (dis)integration * Reglementări europene privind biocizii * European regulations regarding biocidal products * 80 de ani de la apariţia primei publicaţii sub egida ICAS * The first issue of a magazine under the aegis of ICAS, 80 years ago * Romsilva – Ediţia a V-a a concursului fasonatorilor mecanici * Romsilva – The fifth edition of the woodshapers contest * În fiecare an se întorc la Alma Mater * A yearly return to Alma Mater * Opinii şi puncte de vedere / Opinions and points of view * O strategie a ASFOR?! * ASFOR strategy?! * Retehnologizare utilizând funiculare * Technological upgrade by means of funiculars * Lemn de foc la “formulă” * Firewood gets “calculated” * Buletin informativ / Info bulletin * Legislaţie şi reglementări / Legislation and regulations * Hotărârea nr. 470 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase * Regulation no. 470, issued June 4, 2014, concerning the origin, circulation and timber selling * Ordin nr. 596 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea metodologiei de testare a implementării sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase * Order No. 596, issued June 24, 2014, regarding the implementation of a testing integrated information system methodology to track wood products * Standardizare / Standardization * Adoptări de standarde * Implementing standards * Examinări periodice şi voturi * Periodical examinations and voting * Din activitatea sindicală / Syndicate activity * Conferinţa naţională FSLIL din 26-28 iunie 2014 * The FSLIL national conference, June 26-28, 2014 * Târguri şi expoziţii / Fairs and exhibitions * Interforst 2014, Münich, şi, în perspectivă, BIFE-SIM 2014 * Interforst 2014, Münich. Next, BIFE-SIM 2014 * Oferte de produse şi servicii / Products and Services Offering

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here