Revista Meridiane Forestiere nr. 4 / 2013 (August)

0
6

SUMAR

Editorial * Ce facem pentru drumurile forestiere? * What’s to be done for the forest roads? * Actualitate / News * Se apropie ziua forestierului – istoric și tradiție * Forestry day approaching, a close-up view – history and tradition * Precizări privitoare la proiectele actuale de acte normative din domeniul silviculturii * Supplementary notes upon the current forestry regulations related projects * Certificarea lemnului – mecanism comercial în actualitate * Certified Wood – a re-emergent commercial mechanism * Membri onorifici ASFOR * ASFOR honorary members * Dezbateri curente despre lemn ca resursă energetică * Current debates on wood as an energy resource * Despre lemnul compozit în construcții * Engineered (composite) wood used in constructions * Colegiile tehnice și liceele tehnologice din industria lemnului funcționează * Technical forestry colleges and schools from the wood industry still functioning * Pădurile în Turcia * Forestry in Turkey * Prețul lemnului brut – în ascensiune * The price of raw timber – level rising * Concurs al fasonatorilor mecanici la DS Timiș * Contest of wood processing machine operators organized by Timiș DS * Încovoierea lemnului – în ce măsură afectează calitatea produselor? * Wood warping – how much does it affect the quality of finite products? * Inițiative și puncte de vedere / Initiatives and points of view * De ce plătim crăcile de rășinoase? * Why are softwood branches valued as much as pure softwood lumber? * Omagiu forestierilor brașoveni * Paying homage to foresters from Brașov * Buletin informativ / Info bulletin * Legislație / Legislation * Site-ul de internet “Tabloul de bord al pieței unice” * Launching new website “The single market scoreboard” * Selecție de documente noi * New documents selection * Pachet de proiecte de acte normative * A set of project regulations * Standardizare / Standardization * Standard pentru mobilier destinat copiilor * Standard for children furniture * Revizuirea standardelor de cherestea * Revision of standards for timber * Revizuirea standardului pentru lemnul de plăci * Revision of standard for wood panel * Din activitatea sindicală / Syndicate activities * Conferință de presă – combaterea muncii la negru * Press conference – tackling undeclared work * Se lansează Green Business Index * The launching of Green Business Index * Întâlnirile firmelor bavareze * The business meetings of bavarian firms * Prețul lemnului în Belgia, în primăvara – vara lui 2013 * The price of wood in Belgium, spring-summer 2013

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here