Revista Meridiane Forestiere nr. 3 / 2014 (Iunie)

0
11

SUMAR

Editorial * Industria Forestieră în România şi în Uniunea Europeană * Forestry industry in Romania and in the European Union * Actualitate / News * Braşov, 29 mai 2014 – ASFOR – Adunarea generală anuală * Braşov, 29th May, 2014 – ASFOR – Annual general meeting * Piaţa lemnului în Franţa * Wood market in France * Construcţii gigant din lemn * Giant wooden buildings * Raport naţional către EOS * National report addressed to EOS * Centru regional de service şi vânzări John Deere Forestry * Regional service center and selling point for John Deere Forestry * Resursa românească de lemn pe clase de vârstă * Age structure classification of romanian wood resources * Produs pe bază de lemn în Top 10 * A Top 10 Wood Product * Proiect nou de cluster în industria lemnului * New cluster project in the wood-based products industry * Nanotehnologia în sectorul lemnului * Nanotechnology and forestry sector * Proiectarea metodică a drumurilor forestiere * Development of a method of forest road network planning * Cronică economică / Economic Chronicle * Reciclarea deşeurilor * Residue recycling process * Parteneriat transatlantic privind comertul şi investiţiile * Transatlantic trade and investment partnership * Opinii şi puncte de vedere / Opinions and Points of View * Încotro cu energia regenerabilă ? * The future of bioenergy * Sortarea lemnului, mai mult sau mai puţin corectă * Wood sorting, less or more efficient procedures * Buletin informativ / Info Bulletin * Din activitatea sindicală / Syndicate Activity * Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatare şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM), instituţie tripartită de dialog social şi de utilitate publică * Sectorial Committee of Forestry, Wood Exploitation and Processing and Furniture Industry, a tripartite institution of public utility promoting social dialogue * Legislaţie şi reglementări / Legislation and regulations * Program naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale * National program for creating shelter-belts to protect highways and national roads * Compensaţii pentru masa lemnoasă nerecoltată * Financial compensations for unharvested sites * Calendar HG nr. 996/2008 * General Law Calendar no. 996/2008 * Standardizare / Standardization * Adoptări de standarde * Adopting new standards * Examinări periodice * Periodical examinations * Vot pe documente europene * Voting European Documentation * Târguri şi expoziţii / Fairs and Exhibitions * Expo Wood Braşov, Foresta Cluj, Enreg Energia Arad şi, în perspectivă, BIFE- SIM 2014, Ro Energy 2014 şi Interzum 2015 * Expo Wood Braşov, Foresta Cluj, Enreg Energia Arad and the next edition of BIFE-SIM 2014, Ro Energy 2014 and Interzum 2015 * Oferte de produse şi servicii / Products and Services Offering

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here