Revista Meridiane Forestiere nr. 2 / 2016 (Aprilie)

0
8

SUMAR

Preţuri RNP pentru masa lemnoasă fasonată * RNP prices for round wood * Încălzirea climatică globală şi efectele asupra pădurii europene * Global warmth and its effects on the European forest * Caracteristicile lemnului energetic * Firewood characteristics * Codul Silvic, presiune asupra pădurii * Forest Code, a pressure on forests * Suplimentul de putere mecanică consumat la colectarea lemnului * Additional mechanical power consumed during the process of wood collection * Cui prodest? Câteva reflecţii asupra mult aşteptatelor norme tehnice * Cui prodest? A few reflexions upon long-awaited technical regulations * Letonia, ţară forestieră * Latvia, a forest country * 24 de ani de la o ambiţioasă iniţiativă, Natura 2000 Life * 24 years since an ambitious initiative, Natura 2000 Life * Business focus – SC Viva Petro Forest SRL

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here