Revista Meridiane Forestiere nr. 2 / 2015 (Aprilie)

0
9

SUMAR

Codul Silvic, încă un apel * The Forest Code, Another Call * Repartizarea pe județe a agenților economici atestați pentru activități de exploatări forestiere * Distribution by county of economic operators certified for forestry activities * Repartizarea pe sucursale a membrilor ASFOR * Distribution by branch of ASFOR members * Prețul masei lemnoase scoase la vânzare de RNP – Producție 2013 * Wood Mass prices – 2013 production, RNP * Prețul masei lemnoase scoase la vânzare de RNP – Producție 2014 * Wood Mass prices – 2014 production, RNP * Business focus – RG Holz Company * Business in Focus – RG Holz Company * O „lume Disney” pentru forestieri * A ”Disney World” dedicated to Foresters * Ligna Hanovra – Târgul de referință pentru industria lemnului * Ligna Hannover – Top Fair for the Wood Industry * Pădurea privată și modificările climatice * Private Forests and Climate Changes * Debutul construcțiilor mari din lemn în Suedia * Starting Point for Multi-Storey Timber Buildings in Sweden * Biomasa forestieră în strategia energetică * Forest Biomass and Energy Strategy * Supraevaluarea volumului de lemn (fag) în APV-uri * Overvalued Wood (Volume Beechwood), Resource Evaluation Reports / APV lists * Variabile care influențează tragerea lemnului pe sol * Influential Factors in Log Skidding * Energia, Lemnul și Pădurea – Politici forestiere aflate în pericol * Energy, Wood and Forest – Forestry Policies in Danger * TOP 50 exportatori din economia națională în anul 2014* TOP 50 exporters in the national economy in 2014 * Prognoza economică de iarnă a Comisiei Europene * Winter Economic Forecast – The European Comission * CT 118 – Raport de activitate pe 2014 * CT 118 –2014 Activity Report * Proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010, Lista prețurilor de referință* Bill Extending the Provisions of the Law 171/2010, Reference Price List * Educare, formare și securitate în muncă * Education, Formation and Safety at Work * Costul forței de muncă la sfârșitul anului precedent * The Costs of Labour Force at the End of 2014 * Târguri şi expoziţii în 2015 * Fairs and Exhibitions in 2015 * Cereri de oferte de produse şi servicii * Product and Services Offerings and Requests

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here