Revista Meridiane Forestiere nr. 2 / 2014 (Aprilie)

0
6

SUMAR

Editorial * Domeniul forestier, date economice * Forestry domain, economical figures * Actualitate / News * Bistriţa, 22 martie 2014, Dezbatere – consultare pe probleme forestiere actuale * Consultations and debates on recent forestry problems, Bistriţa, March 22, 2014 * Dezechilibre europene pe piaţa lemnului * Irregularities across the European wood market * Lemnul, tot mai prezent în construcţia şi arhitectura locuinţelor * Wood, a widely spread material in buildings and housing architecture * Pădurea şi piaţa lemnului în China * Forest and wood market in China * Resursa românească de lemn certificat * Certified wood resources in Romania * Noua strategie forestieră europeană, finalizată * The new EU forest strategy, final form * Modele dinamice privind procesul de ardere a deşeurilor din lemn * Dynamical Models regarding the burning process of wood residues * Biomasa forestieră în industria energetică * Forestry biomass in the energy sector * Opinii şi puncte de vedere / Opinions and Points of View * Exploatarea lemnului, în colaps? * Is wood exploitation already in collapse? * La gura sobei, despre munca la pădure * Telling stories about working in the woods * Ne-am atins ţinta pe regenerabile! * We reach the target for renewable energy! * Buletin informativ / Info Bulletin * Legislatie şi reglementări / Legislation and Regulations * Compensaţii pentru masa lemnoasă nerecoltată * Compensations for the unharvested wood mass * Standardizare / Standardization * Din activitatea curentă a CT 118 * From the current activity of CT 118 * Raport de activitate pe anul 2013 * 2013 Activity Report * Voturi şi consultări pentru comitetele europene de standardizare * Votes and consultations for the european committees for standardization * Târguri şi expoziţii / Fairs and Exhibitions * Expo Wood 2014 Braşov, Enreg Energia 2014 Arad, Interforst 2014 Munchen, SICAM 2014 Pordenone * Expowood 2014 Brasov, Enreg Energy 2014 Arad, Interforst 2014 Munchen, SICAM 2014 Pordenone * Oferte de produse şi servicii / Product and Services Offerings

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here