Revista Meridiane Forestiere nr. 1 / 2017 (Februarie)

0
13

SUMAR

Bilanţ de an la ASFOR / ASFOR, 2016 Annual Review * Cifre pentru licitaţia de masă lemnoasă pe 2017 / Figures of the Timber Auction for 2017 * Umiditatea lemnului, termen tehnic sau comercial / The moisture content of wood, a technical or commercial term * Expoziţie cu vânzare pentru specii valoroase de lemn / Selling exhibition of precious wood species * Sectorul forestier şi ariile protejate în Cuba / Forestry sector and protected areas in Cuba * Originea şi impactul schimbărilor climatice / The origin and the impact of climate changes * Securitatea muncii la recoltarea lemnului, în actualitate / Focus on the safety standards related to wood harvesting process * Crearea de noi fonduri forestiere şi împădurirea, tema de interes la Forest Romania 2017 / Creating new forest fields and afforestation, topic of interest at Forest Romania 2017 / Comerţul cu produse lemnoase pe 9 luni, în 2016/2015 / Wood products trade over 9 months, 2016/2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here