Revista Meridiane Forestiere nr. 1 / 2016 (Februarie)

0
15

SUMAR

Producătorii români de panouri sunt nevoiţi să reducă producţia * Manifestaţie de protest în capitală împotriva creşterii preţului lemnului * Protest in Bucharest against high-priced timber * Sortilemn Gherla, fără resursă de lemn * Sortilemn Gherla, lack of wood resources * Analiză – prognoză (EOS) privind producţia şi comertul cu buşteni şi cherestea din lemn de esenţă moale * A prognosis analysis (EOS) regarding the production and trade of softwood saw logs and timber * Pădurea şi silvicultura, încotro? * Forest and silviculture, whereto? * Tractor sau funicular – lipsă reglementare, nu dilemă * Tractors or funiculars – lack of regulation, not just a dilemma * Politică forestieră sau politica struţului? * Forest policy or let us not act like an ostrich! * Preţul lemnului şi ale produselor din lemn, sub tensiune în Europa * Wood and Timber Products Prices, under pressure in Europe * Business focus – Retro Comprod SRL * Proprietarii forestieri, nemulţumiţi de strategia de combatere a speciilor exotice invazive * Forest owners, dissatisfied with the strategy of fight against the invasive exotic species * Sistem eco-eficient pentru protecţia integrală a lemnului din construcţii * Eco-efficient system for complete protection of timber used in construction * Gestionarea lemnului (ne)utilizând greutatea specifică * Wood management by (not) using specific gravity data

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here