Revista Meridiane Forestiere nr. 1 / 2015 (Februarie)

0
10

SUMAR

Editorial * Economia forestieră în 2015 * Forestry economics in 2015 * Actualitate / In the news * Silvicultura suedeză. De la utilizarea calului, la mecanizare integrală în 30 de ani * Swedish forestry. From horse power, to full mechanization in 30 years * PNDR 2014-2020, fonduri europene nerambursabile pentru păduri * PNDR 2014-2020, irredeemable EU funds allocated to Romanian forests * Stabilitate pe piaţa lemnului? * Wood market in route for stability? * Colectarea lemnului: rezistenţe la mişcarea lemnului pe sol * Collection of Wood: the resistance forces related to wood movement on forest soil * Codul Silvic, parte din neîmplinirile unui fost ministru * Forest Code, a part of a former minister’s misachievements * Business focus. Miss Grup Holding * Lemnul, adăpostul viitorului tău * Wood, the shelter for your future * Sectorul forestier şi contribuţia sa la schimbările climatice * Forestry sector and its contribution to climate change * Regulamentul UE nr.995/2010, după un an, în Germania * EU Regulation no. 995/2010, one year of new set of rules in Germany * Biomasa forestieră, resursă inepuizabilă? * Forest biomass, an infinite resource? * Puncte de vedere / Points of view * Marea licitaţie s-a încheiat, problemele, însă, au rămas * The main auction is over, the problems are still here * Reconstituirea APV-ului după cioate? * APV Restoration according to Butt Logs? * Critici legate de pregătirea profesională în sistem dual * Criticism on professional formation in dual system * Buletin informativ / Info Bulletin * Legislaţie / Legislation * Ghid de bune practici pentru operatorii naționali, în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 * A practical guide for national operators, in order to properly enforce the EU Regulation No. 995/2010 * Standardizare / Standardization * SR EN 14342, Pardoseli şi parchete de lemn * SR EN 14342, Wood floor boards and parquet flooring * Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare * Characteristics, Conformity Assessment and Certification * Din activitatea sindicală / Syndicate activity * Cum ar trebui să decurgă negocierile sindicat-patronat * How should the negociations between syndicates and patrons be dealt with * Publicaţii şi evenimente ştiinţifice de specialitate * Forestry magazines and scientific events * Fonduri din programe guvernamentale * Government funding programs * Strategia energetică naţională, analiza stadiului actual * National energy strategy, an analysis of the actual stage * Târguri şi expoziţii / Fairs and exhibitions * Targuri internaţionale cu finanţare de la bugetul de stat * State-financed international fairs * Târguri internaţionale de specialitate * International forestry fairs * Soluţii eficiente pentru exploatarea forestieră bazate pe echipamente John Deere * Efficient solutions for forestry exploitation using John Deere equipment

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here