Revista Meridiane Forestiere nr. 1 / 2014 (Februarie)

0
5

SUMAR

Editorial * Codul Silvic – Dezbaterea continuă * The Forest code – The Debate Continues * Actualitate / News * TOP 100 CAEN Grupa 210 * TOP 100 CAEN Grupa 162 * TOP 100 CAEN Grupa 310 * Valoarea mediului înconjurator * Environmental Values * Industria lemnului în Austria * Forestry Sector in Austria * Aurul verde al pământului * Forests, Planet’s “Green Gold” * Colaborare de tip cluster * Cluster Collaboration Platform * Managementul resurselor forestiere în pădurile private * Forest Management on Private Land * Analiză multicriterială la vânzarea lemnului valoros * A Multi-Criteria Analysis for Buying and Selling High-Quality Wood Assortments * Prețul lemnului pe picior în 2014 înregistrat la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva * Puncte de vedere / Points of View * Împărțirea câștigului în exploatarea lemnului * Benefit Sharing in Wood Exploitation * Gestionarea durabilă a pădurilor, imposibilă? * Sustainable Forest Management, an Impossible Dream? * Buletin informativ / Info Bulletin * Legislație si reglementări / Legislation and Regulations * Strategia forestieră europeană * European Forest Strategy * Prețul lemnului din contraveniențele silvice în 2014 * Wood Price from Forest Practices Contraventions * Ajutor de minimis * “De Minimis” Regulation * Accesul pe piețele comerciale * Access on Commercial Markets * Codul silvic în Rusia * Forest Code in Russia * Din activitatea sindicală / Syndicate Activity * Negocierea salariilor, cerința de bază a relațiilor dintre angajatori și angajați * Salary Negociation, Basic Condition for the Progress between Employers and Employees * Standardizare / Standardization * Standard național pentru plăci * National Standard for Panels * ISO-14000 și dezvoltarea durabilă * ISO-14000 and the Concept of Sustainable Development * Scaune din lemn pentru copii * Wooden Chairs for Children * Târguri și expoziții / Fairs and Exhibitions * Exporom, Enreg Energia, ZOW Bad Salzuflen, SICAM Pordenone * Exporom, Enreg Energia, ZOW Bad Salzuflen, SICAM Pordenone * Oferte de produse si servicii / Products and Services Offerings

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here