Consiliul Director

Consiliul Director al Asociației Forestierilor din România – ASFOR asigură coordonarea activității asociației și executarea hotărârilor Adunării Generale. Acesta este alcătuit din Președintele ASFOR, care este și Președintele Consiliului Director, vicepreședinți și membri. Președinții sucursalelor sunt membrii de drept ai Consiliului Director.

Consiliul Director este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani.

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

NICOLAE ȚUCUNELPreședinte ASFOR
ARION CONSTANTINVicepreședinte ASFOR și Președinte sucursala Suceava
BARBU NICOLAEVicepreședinte ASFOR și Președinte sucursala Vâlcea
BĂLĂNESCU CRISTIANVicepreședinte ASFOR și Președinte sucursala Neamț
FRUNZĂ DANIELVicepreședinte ASFOR și Președinte sucursala Brașov
ONESCU MIHAIVicepreședinte ASFOR și Președinte sucursala Caraș – Hunedoara
ARMEANU FLORINPreședinte sucursala Cluj – Alba
COMAN VASILEPreședinte sucursala Baia Mare
COȘA IOANPreședinte sucursala Bacău
IUGAN OCTAVIANPreședinte sucursala Bistrița – Mureș
ILIOIU IONPreședinte sucursala Prahova
MĂRGINEANU VIORELPreședinte sucursala Buzău
BĂDESCU NOVACPreședinte sucursala București
MOGOȘ VIORELPreședinte sucursala de Vest – Banat
IUGAN EMILMembru
STOICA CONSTANTINMembru
SBERA IOANMembru
VORNICEL TUDORMembru
MUSCĂ CIPRIANMembru
REMUS PETRUSEMembru
MALEA DOINELMembru