Revista Meridiane Forestiere nr. 3 / 2017 (Iunie)

SUMAR Adunarea Generală ASFOR • ASFOR General Assembly • Consumuri și pierderi tehnologice • Technical losses and consumption • Sectorul forestier, evoluţii şi tendinţe în 2017 • Forestry sector, evolutions...

Revista Meridiane Forestiere nr. 2 / 2017 (Aprilie)

SUMAR Adunările generale anuale la sucursalele ASFOR / Annual General Meetings at ASFOR branches * Măsurarea lemnului – reguli, metode, erori / Wood measurement – rules, methods, errors...

Revista Meridiane Forestiere nr. 1 / 2017 (Februarie)

SUMAR Bilanţ de an la ASFOR / ASFOR, 2016 Annual Review * Cifre pentru licitaţia de masă lemnoasă pe 2017 / Figures of the Timber Auction for 2017 * Umiditatea...

Revista Meridiane Forestiere nr. 6 / 2016 (Decembrie)

SUMAR Tăieri ilegale, controale, sancţiuni / erori şi abuzuri * Illegal tree felling, controls, sanctions / errors, abuses * Reuniunea Consiliului de Mediu și prima reuniune...

Revista Meridiane Forestiere nr. 5 / 2016 (Octombrie)

SUMAR O mare reuşită – Ziua Forestierului, Reghin 2016 * A Huge Success – The Forester’s Day, Reghin 2016 * Mesajul ministrului mediului cu prilejul Zilei Forestierului *...

Revista Meridiane Forestiere nr. 4 / 2016 (August)

SUMAR Ne pregătim de Ziua Forestierului 2016 / Preparing for the Foresters’ Day 2016 * Discursul ministrului mediului, sesiunea plenară “Economia verde în regiunea pan-europeană”, Batumi, 2016 /...

Revista Meridiane Forestiere nr. 3 / 2016 (Iunie)

SUMAR Adunarea Generală anuală ASFOR, Braşov, 21 aprilie 2016 / ASFOR annual General Assembly, Braşov, 21st of April 2016 * Acord privind schimbările climatice / Agreement On Climate...

Revista Meridiane Forestiere nr. 2 / 2016 (Aprilie)

SUMAR Preţuri RNP pentru masa lemnoasă fasonată * RNP prices for round wood * Încălzirea climatică globală şi efectele asupra pădurii europene * Global warmth and its effects...

Revista Meridiane Forestiere nr. 1 / 2016 (Februarie)

SUMAR Producătorii români de panouri sunt nevoiţi să reducă producţia * Manifestaţie de protest în capitală împotriva creşterii preţului lemnului * Protest in Bucharest against high-priced timber * Sortilemn...

Revista Meridiane Forestiere nr. 6 / 2015 (Decembrie)

SUMAR Adunarea Generală a Organizaţiei Europene a Producătorilor de Cherestele – EOS* EOS – The General Assembly of the European Organization of the Sawmill Industry...